หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา    
           
       
 
 
 
เรียนรู้ ดูงาน ลดปริมาณขยะชุมชนทำได้จริง
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  06-04-11  
เมื่อ 29 มีนาคม 2554 ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ต้อนรับคณะ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด  
 
เมื่อ 29 มีนาคม 2554 ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ต้อนรับคณะ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด นำตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานศูนย์รีไซเคิลพบสุขรุ่นที่2
 
 
  06-04-11  
1 เมษายน 2554 ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุขได้ต้อนรับ ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว  
 
1 เมษายน 2554 ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุขได้ต้อนรับ ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะมาเยี่ยมศูนย์รีไซเคิลพบสุข โครงการปิดทองหลังพระของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
 
  14-03-11  
เมื่อ 8 มีนาคม 2554 ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ต้อนรับคณะ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด  
 
เมื่อ 8 มีนาคม 2554 ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ต้อนรับคณะ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด นำตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานศูนย์รีไซเคิลพบสุข
 
 
  23-01-11  
ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนSCG CEMENTบริษัทเอสซีจี ซีเมนต์  
 
ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนSCG CEMENTบริษัทเอสซีจี ซีเมนต์
 
 
  12-11-10  
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ไทย บางซื่อ มาศึกษาดูงานที่ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุบ  
 
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ไทย บางซื่อ มาศึกษาดูงานที่ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุบ
 
 
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10 -11 -12 -13
 
ย้อนกลับ